2011. március 20., vasárnap

Második: végre pipa!

Annyiszor írtam már, milyen nehezen haladtam a második könyvvel.Pont így néz ki az a könyv is, amit én olvastam. Édesanyám polcáról való. Megvan neki az egész Remek-sorozat. Mindig dicsekedett is vele, hogy ahogy megjött az újabb adag, ő mindig mindet elolvasta. Az első bizonyítékot, hogy nem csak olvasta, hanem emlékszik is rájuk, tavaly nyáron kaptam tőle, amikor dicsekedtem, hogy több hónap alatt sikerült elolvasnom Sinclair Lewis Fő utca c. könyvét. Anycikám: az az a doktoros, ugye? Nah, ettől kész voltam. Cím alapján így rávágni... Mert az a könyv sem az egyszerűbb tételek közül való... Édesanyám néha használ olyan kifejezéseket, amiket azért nem minden utcasarkon hallani. Pl. utálom, ha egy férfi "panyókára vetve" hordja a kabátját! Mondom, az mi? Amikor nem bújik bele, csak a vállára van dobva. Mondom, ezt értem, de miért nem ezt mondod? Aztán elolvastam a Fekete gyémántokat talán, és rájöttem. Mert ez így szebben hangzik, és ha Jókai mondhatott, írhatott ilyet, akkor az én Anyukám pláne használhatja ezt a kifejezést. Természetesen ebben a könyvben is megtaláltam egyet Édsanya nem mindennapi mondásai közül. Nem szaladok azonban a dolgok elébe. Visszatérek rá a megfelelő helyen.

Lotte. Ugye Ti is emlékeztek, arra, hogy nem haladtam a könyvvel? (Többször nem mondom már el, azt hiszem :D) Miért maradtam meg nála mégis? Miért nem hajítottam a sarokba már kb. akkor, amikor rájöttem, hogy az első párbeszéd a 33. oldaltól a 85-ig tart és a könyv összesen 309 oldal? Vagy amikor már a harmadik párbeszéden voltunk túl és a 195. oldalon jártam? Mert valahogy mégis érdekelt a sztori.
Charlotte és Goethe találkozása negyvennégy évvel első találkozásuk után, ami Goethet Az ifjú Werther szenvedési megírására ösztönözte, és Charlotte-ról mintázta a női főszereplőt.

A sztori úgy indul, hogy 1816. szeptember végén a weimari Elefánt Fogadóba kevéssel reggel 8 után megérkezik Kestnerné, szül. Charlotte Buff,  asszony (szül. Wetzlarban, 1753. jan.11.) leányával. A két hölgy Kestner asszony testvéréhez jött látogatóba. A papírok kitöltése közben -onnan tudjuk az adatokat- a pincérnek, Mager a neve, feltűnik a név. Teljesen "begyorsul", hiszen mindenki tudja, hogy Charlotte Buff volt Goethe múzsája a Wertherhez. A hír gyorsan terjed. Szobájukba térve Charlotte írószert kér, és rögtön tájékoztatja Goethét, hogy a városban van.

Tisztelt Barátom! Húgom meglátogatására Charlotte leányommal néhány napot töltvén az Ön városában, szeretném Önnek bemutatni gyermekemet, s örömömre szolgála, ha megint láthatnám azt az arcot, amely, mialatt Ön is, én is, ki-ki a maga mértéke szerint, helytálltunk az életben, a világ előtt oly nagy jelentőségre jutott. - Weimar, Elefánt Fogadó, 1816. szeptember 16-án. - Charlotte Kestner, szül. Buff.  (ebből az idézetből látszik kicsit a nyelvezet...)

Leányát elküldi a rokonokhoz, ő pedig lefekszik kicsit kipihenni a fáradalmakat. Mager ébreszti álmából. Egy angol hölgy, Miss Cuzzle, szintén a hotel vendége szeretné Charlotte-t lerajzolni. Enged a kérlelésnek, és jól szórakozik a hölgy ismert emberekről szóló történetein. Mager zavarja meg a rajzórát. Bejelenti Riemel doktort, aki a titkos tanácsos úr őexcellenciájának (=Goethe) titkárja és meghitt útikísérője, és Mager szerint talán a doktor üzenetet hozhat a mestertől.
Kettejük beszélgetéséből kapunk egy előzetes képet Goethéről, és természetesen Riemerről is, aki a saját becsvágyát és tehetségét a mesternek áldozta. Hiszen lehetett volna ő tanár külföldi egyetemeken, de inkább megmaradt a titkári posztnál a nagy ember szolgálatában, akit ezért hol dicsér, hol megvet. Hangneme nem mindenhol nyeri el Kestner asszony tetszését, aki olyankor finoman a doktor értésére adja nemtetszését. Goethe vadházasságban élt sokáig egyetlen fia anyjával, egy műveletlen művirágvarró-lánnyal, amit az udvar, és a nép sem nézett jó szemmel, de tekintélye miatt elnézték neki. 1806-ban aztán feleségül vette a nőt, de ő történetünk idején már meghalt, csakúgy, mint Lotte férje, akivel jegyben járt már, mikor Goethét megismerte.
A beszélgetésből szintén kiderült, hogy a doktor, szinte a mester parancsára feleségül vette annak nevelt lányát, és külön házat kénytelen immár vinni. Így többet kell tanárként dolgoznia, és a titkári teendőket Goethe fia, August veszi egyre inkább át. Charlotte elmondja Kestnerrel való megismerkedését, szerelmük kibontakozását, azt hogyan csapódott hozzájuk a harmadik. Kestner meghagyta neki a választás jogát. Nem erőltette soha, hogy inkább őt, és ne a költőt válassza. A találkozást és a szakítást írta meg Goethe a Wetherben, és lett vele világhírű.

Ismét Mager zavarja meg a három órája tartó beszélgetést. Schoppenhauer kisasszony szeretne a tisztelt hölggyel beszélni. A hölgy édesanyja dúsgazdag és a város kulturális életében fontos szerepet játszik. A lány sajnos csúnya, de nagyon jó eszű, és szeretettel csüng barátnőjén, aki kimondatlanul az ifjú August jegyesének számít.Beszél barátnője porosz származásáról, porosz érzületeiről,  a küszöbön álló frigyről. August kényes udvari helyzetéről. A napóleoni időkben járunk. Weimarban hol Napóleon, hol a helyi erők gyülekeznek. August származása - szerelemgyerek, bár később elvette az apja az anyját - nem felel meg az udvarnál, de tekintettel a költőfejedelemre, pozíciót kap az udvarnál. Sajnos nem örökölte apja tehetségét a versírásban, és inkább ő is behódol a nagyszerű szülő akaratának. Amikor a háború úgy fordul, hogy megmutathatná a világnak, hogy jó hazafi és jó katona, apja, a háború miatti ellenszenvéből, és mert a célokkal sem ért egyet, megtiltja fiának, hogy bevonuljon. Kortársai szemében ez újabb ok a kiközösítésre. Schoppenhauer kiasszony megkéri Lottét, hogy valahogy akadályozza meg a frigyet. Erre Az idős hölgy nem tud mit szólni, ráadásul Mager újabb vendéget jelent be...

August von Goethe, kamarai tanácsos úr. Vele is hosszan beszélget Charlotte. Szinte fiának tekinti, úgy is beszél vele. Elmondja neki, mennyire sajnálja, hogy az édesanyja meghalt. Ettől a fiú meghatódik, és elmeséli, ő milyennek látja a nagy embert, a betegségeivel, pedantériájával az emlékiratokkal kapcsolatban. Szóba hozza jegyességét, és végül megadja a választ a reggel írt levélkére. Három nap múlva ebédre várja őt, leányát, testvérhúgát, és sógorát a mester.

Itt, a 196. oldalon vált Mann, és végre Goethe személyesen mesél magáról, napjairól, rigolyáiról, a természethez való viszonyáról. Szigorú napirend szerint él. Dolgozik az emlékiratokon, születésnapi köszöntőket kell írni a hatalmasságoknak, természettudományos kísérleteket végezni, stb. 

És itt jön a bevezetőben említett mondat: Az imént még úgy éreztem, hogy maródit jelentek, ágyban maradok és hagyok mindent, ahogy van. Mennyiszer mondja Anycim, hogy olyan maródi vagyok, amikor nem érzi jól magát... Már megszoktam, de természetesen nem tudtam, honnan jön ez a kifejezés. Úgy döntöttem, hogy ebben a könyvben olvasta. Fel is hívtam ennél a résznél... Tök örült neki :D

De vissza a könyvhöz. Egy gondolat, amit Mann Goethe szájába adott, de szerintem ez inkább ő, és ma is nagyon igaz:

Ne értsen félre! Föltétlenül lehetségesnek és valószínűnek tartom, hogy a mi tizenkilencedik századunk nem egyszerűen az előző század folytatása, hanem egy új korszakot nyit meg, amelyben majd a legtisztább irányban haladó emberiség látványában gyönyörködhetünk. Persze másfelől nagyon is úgy fest a dolog, mintha egy közepes, hogy ne mondjam, középszerű kultúra akarna általánossá válni, amelynek jellegéhez egyebek közt hozzátartozik, hogy a kormányzatba beleártják magukat sokan olyanok, akiknek semmi közük hozzá. Lent látjuk a fiatalok elvakult törekvését arra, hogy részt vegyenek a legfőbb államügyek intézésében, fönt pedig a gyengeségből és túlzott szabadelvűségből eredő hajlamot, hogy mindenütt többet engedjenek a kelleténél. De merem állítani, én ismerem a túlságos liberalizmus nehézségeit és veszélyeit, amely kihívja az egyesek követeléseit, úgyhogy a végén az ember már nem tudja a sok kívánság közül melyiket elégítse ki. Mindig kiderül, hogy föntről túlságos jósággal, szelídséggel és erkölcsi finnyássággal tartósan nem lehet boldogulni, amikor fönáll a kényszerűség, hogy egy vegyes és néha elvetemült világot kell kordában tartani. A törvényhez való ragaszkodás elengedhetetlen. Hiszen már kezdik puhán és lanyhán kezelni a bűnösök beszámíthatóságának kérdését, amennyiben a orvosi bizonyítványok és szakvélemények gyakran azt célozzák, hogy a gonosztevőt kihúzzák a megérdemelt büntetésből!

Goethe aznap is, mint mindig 7-kor kezdte a napot. Klaus, az inas megcsinálta a haját, majd jött a fia tanulótársa, John, akit Goethe csak göthösnek hív az inas előtt. Ezután érkezik August. Hosszas bevezetés után odaadja Charlotte levelét apjának,  akinek azonban egy kristály fontosabb a levélnél. Majd a trónörökös első házibáljára talál ki fantasztikus díszletet, és műsort. August kétszer próbálja megemlíteni a levélkét, de egyelőre van fontosabb dolga a mesternek...
Végre a kérdés:

-Honnan is kalandoztunk el?
- A most érkezett levélkétől, apám, amelyről beszélni és tanácskozni kellene. Mit ír Kestner udvari tanácsosné?

Ebédmeghívást kap a hölgy Goethe barátaival, ismerőseivel közösen. Ezt már tudjuk Charlotte leveléből. 
Az ebéd alatt Lotte elég mesterkélnek tartja a mestert, és fájlalja, hogy mellé, és nem vele szembe ültették, így nehezebben tud vele beszélgetni. Feltűnik neki, hogy az egész asztaltársaság szinte csak Goethe szavaira vár, és különbeszélgetést senki nem folytat. A mester viccein mindenki nevet, hangosan, ahogy egy ilyen embert ez megillet. Szóba kerül a színház. Goethe felajánlja Charlotte-nak, hogy amíg Weimarban van, meghívja  színházi páholyába, hogy onnan csodálhassa a nagyszerű weimari társulat előadásait. 
Az ebéd úgy ér véget, hogy Lotte nem tud kettesben beszélni Goethével, ami kicsit lehangolja. 
Még egy hónapig maradnak leányával a városban. Részt vesznek fogadáson, melyet sógora ad tiszteletére,valamint egy szavaló esten. De Barátjával nem fut össze. 
Október 9-én névjegyet kap a költőtől:

Igen tisztelt barátnőm, ha ma este igénybe veszi páholyomat, elküldöm kegyedért kocsimat. Jegyre nincs szükség. inasom megmutatja az utat a földszinten keresztül. bocsássa meg, hogy magam nem lehetek ott, s hogy eddig nem mutatkoztam, jóllehet gondolatban gyakran időztem kegyednél. Szívből kívánja a legjobbakat - Goethe

És végre a 303. oldalon (309 az össz. oldalszám!), a színház végeztével, mikor Lotte beszáll a kocsiba, Goethe odabent várja. 

- Ez nagyon kedves, excellenciás Goethe, s főként azért örülök neki, mert elhatározásából, abból a meglepetésből, amelyet nekem szerzett, kettőnk lelkének valamilyen harmóniája csendül ki, ha ugyan egy nagy ember és egy jelentéktelen asszony közt erről egyáltalán szó lehet. Mert úgy veszem észre, hogy ön is kielégületlenséget érzett volna - egészen elszomorodásig -, ha minapi búcsúzásunk a tanulságos megszemlélések után a legutolsónak bizonyul, és nem követi legalább még egyetlen viszontlátás, amelyet igazán készségesen ismerek el örökreszólóan utolsónak, ha ennek a történetnek megbékítő befejezést tud adni. 

A maradék 5 oldalért érdemes elolvasni ezt a könyvet! Nem egyszerű, főleg a nyelvezete, a politikai témák miatt, főleg nem Goethe munkásságának minimális ismerete nélkül, de megéri. 

A folytatás pedig most már valóban egy   olyan könyv lesz, amit nem azért választottam, mert "el kell olvasni", mert "az alapműveltséghez hozzátartozik", pedig szerintem igen, hanem azért, mert kiskoromban a bátyám hülyére röhögte magát rajta. Természetesen elolvastam én is de, annyi minden kihullott azóta, és annyira "kultkönyvé" vált az elmúlt 20 évben, hogy itt az ideje újra kézbe venni! 

Mentem stopploni a kádba :DMásodik helyett "negró"

A Könyvmolypárbaj-csetablakban írtam a hosszú hétvégén, hogy nagyon nem csúszik a Lotte Weimarban.
Múltkor a Thaliaban megfogott az egyik akciós könyv hátsó borítóján az utolsó mondat:
"Ha Jane Austen ma még élne, olyan könyveket írna, mint ez" Cosmopolitan UK
Juhúúú! Ez kell nekem!
Eva Rice: Die verlorene Kunst, Liebschaften zu pflegen (The Lost Art of Keeping Secrets) ~ A titkok megőrzésének elvesztett művészeteNem is csalódtam. Gyorsan olvasható, jó történet, kisebb csavarokkal, az ötvenes évek elszegényedő arisztokráciájáról, a feltörekvő amerikaiakról, akik tele vannak ugyan pénzzel, de túl harsányak a konzervatív angoloknak. És persze Johnnie Rayről, akiért az összes lány rajong, és titkon azt reméli, hogy majd őt választja ki egy koncerten a tömegből és vezeti oltár elé!
A történet két főszereplője Penelope, az elszegényedett arisztokrata család lánya. Apja meghalt a háborúban. Édesanyja, aki fiatalon (17!) ment férjhez élete szerelméhez, nem tud mit kezdeni magával. Nyomasztja pénztelenségük, a középkorból származó családi kastély folyamatosan hanyatló állapota; leánya, aki még nem találta meg 18 évesen a gazdag vőlegényt, aki a birtok sorsát is megmenthetné; fia, Inigo, a 16 éves gitár- és Amerika- mániás rebellis, akit havonta pár napra hazaküldenek az internátusból "fejmosásra", mert hol rádiót hallgat villanyoltás után, hol gitározik tanulás helyett.
A másik főszereplő Charlotte, szintén 18, de jóval önállóbb, plédekből, függönyökből kreál magának új ruhákat. Nagynénjének segít nap mint nap emlékiratainak megírásában.
Egy buszmegállóban "szedi fel" Penelopet, azzal, hogy osztozzanak a taxiköltségen, mert sürgős dolga van, és nem várhat örök időkig a buszra. A taxiban megkéri Penelope-t, hogy kísérje el a nagynénjéhez az ötórai teára, mert mindig jó a sütemény, és isteni a tea. Charlotte stílusa lehengerli a lányt, és önkéntelenül belegyezik a dologba. A néninél összefutnak annak fiával, Harryvel, aki épp szerelmi bánatban leledzik egy amerikai lány miatt, akinek ő túl csóró, és így a nem megfelelő férj-jelölt. A délután folyamán kiderül, hogy a néni ismeri Penelope szüleit, hallott édesanyja szépségéről, fiatalságáról, és üdvözletét küldi neki.
A két lány ezek után hihetetlen gyorsasággal összebarátkozik, Penelope meghívja magukhoz Charlotte-ot és Harryt. Amikor édesanyjának említi Clare néni üdvözletét, anyja furán reagál. Úgy csinál, mintha nem tduná, kiről van szó. Ez bogarat tesz lánya fülébe, és innentől érdeklődéssel figyeli anyja megnyilvánulásait.
A vendégek érkezésének hétvégéjén az édesanya elutazik otthonról, mintha nem érdekelné, mit csinálnak a tizenévesek otthon. Harryről kiderül, hogy egész jó fej, érdeklődik a varázslás után, tud egy csomó kártyatrükköt, amivel elkápráztatja Penelope-t, és az öccsét is, aki eltávozáson van otthon. Harry kihasználja a jó hangulatot és Charlotte segítségével meggyőzi Penelope-t, hogy játssza el az új barátnő szerepét szerelme eljegyzési partiján, amibe vonakodva ugyan, de beleegyezik. A parti jól sikerül, a menyasszony felfigyel elhagyott szerelme új barátnőjére. De a célt, hogy a lány visszatérjen Harryhez nem érték el.
Szilveszterre (1954.) az édesanya ismét meghívja magukhoz lánya új barátait. Megérkezik Amerikából húga is a férjével, aki az egyik kis lemezkiadó főnökének barátja, és elhozza az Államokból egy új énekes, Elvis Presley lemezeit. Inigo rögtön érzi, hogy ő valami teljesen új korszak kezdetét jelzi. A lányok is elismerik, hogy nem rossz a zenéje, de természetesen össze sem hasonlítható Johnnie Ray-jel.
Harry nem mond le álmáról, hogy visszahódítsa elveszett szerelmét. Így ismét Penelope segítségét kéri. Ő azonban el van kenődve, mert nem sikerült jegyet szereznie leendő férje koncertjére. Harry, ismerve a lány gyengéjét, valahogy szerez két jegyet az első sorba(!!!), és ezzel megszerzi Penelope belegyezését is, hogy elkíséri egy Dinnerpartyra a Ritzbe.
(Még nem említettem, hogy Penelope irodalmat és művészetet tanult az egyetemen, mellette pedig egy antikváriumban dolgozott kisegítőként heti egy-két alkalommal.)
Egyik Londonból tartó hazaúton egy érdekes, negyvenes,  izgalmas, amerikai férfival találkozik a vonaton, aki még ki is segíti, mert zavarában nem találja a vonatjegyét, és a férfi kifizeti neki. Csak annyit tud róla, hogy Rockynak hívják, és egy Chevrolet-ja van sofőrrel, tehát gazdag. Erről a találkozóról még Charlotte-nak sem beszél.
A Dinnerparty érdekesen indul, hiszen rögtön Rockyba "ütközik", ahogy a terembe lép, amit persze mindenki észrevesz. Kiderül, hogy a férfi tényleg kőgazdag, és a film-és zeneiparban dolgozik producerként. Harry is előkerül, és féltékenynek tűnik... A vőlegény, akit Rocky mutatott be menyasszonyának, rögtön átszervezi az ültetési rendet, és mindenkit, Penelope, Harry, Charlotte, Rocky a saját asztalukhoz ültet. Charlotte barátnője szemére veti, hogy nem említette a találkozást, Harry furán néz rá, miközben Rockyval beszélget. Ő, hogy zavarát leplezze sorra issza a pezsgőket és koktélokat, aminek hamarosan meg is lesz a hatása. Szerencsére Harry figyelmes, és elkíséri a lányt a mellékhelységbe, sőt, meg is várja, míg kicsit jobban lesz. Amikor visszatérnek, a menyasszony teljesen kikel magából, pláne mikor Harry megcsókolja Penelpoe-t az asztaltársaság előtt...
Másnap reggel a lány borzasztó fejfájással, bűntudattal, és egyéb fura érzésekkel ébred. Harry viszont úriember, mert a boríték az ígért koncertjegyekkel a lányoknak az éjjeli szerkényen fekszik.
Penelope gyorsan, búcsúzkodás nélkül akar távozni, de ez nem sikerül, mert a kikosarazott vőlegény a kapuban áll. Hiszen a terv bevált, a menyasszony rájött, hogy mégis a szegény Harryt szereti, és megszökött.
Penelope ettől még rosszabbul érzi magát. Pár nap múlva, otthon öccsével egyedül vannak éjszaka, mikor fura hangokat hallanak a földszintről. Betörő! Szerencsére Inigo elég bátor, és lemerészkedik. A "betörőt" a könyvtárban találják elég ittas állapotban. A menyasszony. Harryt keresi. Penelope nem ért semmit. Szerencsére Rocky ismeri a fiatal szerelmes lányok gondolatmenetét, és a menyasszony után jön és hazaviszi.
Charlotte elmeséli Penelope-nak, hogy a parti másnapja óta nem tudja, hol van Harry, de hallotta, hogy az eljegyzést felbontották. A lányokat azonban jobban érdekli a koncert! Hiszen nemsoká élőben láthatják Johnnie Rayt!
A koncert előtt a sorban találkoznak pár lánnyal Penelope falujából, akik eldöntötték, hogy a műsor végén megvárják a kijáratnál az énekest. A barátnők csatlakoznak hozzájuk. A koncert fantasztikus. A jegyek a legjobb helyre szólnak, mert az egyik szám közben Johnnie leballag a nézők közé, és pont Penelope-t választja ki magának, és a szám végén meg is csókolja!  Sajnos a koncert végén, órákig tartó várakozás után sem jön a várva várt sztár. A lányok fáradtak, fáznak, és azon gondolkoznak, hogyan is fognak hazajutni, amikor a megmentő megérkezik egy luxuskocsiban. Rocky, az úriember, felismeri Penelope-t és felajánlja, hogy hazaviszi őket. A lány egész úton arra összpontosít, hogy el ne aludjon, és az út minden percére vissza tudjon később emlékezni. Rocky hírekkel is szolgál. Harry és az ex-menyasszony közösen leléptek. Mivel nagyon későn érnek haza, a lány felajánlja Rockyank az egyik hálószobát, tudva, hogy anyja nagyon meg lesz botránkozva, hiszen utálja az amerikaiakat, és pláne az ilyen jellegű meglepetéseket. Mikor felébred, azt kell látnia, hogy a férfi fülig beleszeretett anyjába, és anyja is vidáman mosolyog a férfi történetein. Persze tudta belül, hogy nagy a korkülönbség, de mégis megrendíti a látvány. Hiszen édesanyját az apjuk halála óta nem látta nevetni! Inigo is éppen otthon tartózkodik, és amikor megtudja, ki a vendég, rögtön elmondja neki a nagy tervét. Otthagyja az iskolát, és elmegy az Államokba, és zenész lesz, Elvis a példaképe. A férfi csodálkozik, hogy honnan hallott egy 16 éves angol srác Elvisről, és még jobban csodálkozik, amikor az eljátssza neki a Király számait. Rögtön megígéri neki, hogy támogatni fogja a zenei tanulmányait. Ettől tényleg kiborul az anya.
Elküldi Rockyt, a gyerekeivel nem beszél. Magába roskad ismét. Rájön, hogy milyen teher a férje családi öröksége, az óriási birtok a nyakában.
Penelope-t meghívja Clare néni az Emlékiratok kiadásának ünneplésére. Charlotte beszéddel készül, de a néni megelőzi. Egy kézzel írt lapot tart a kezében. A két lány nem tudja, mi lehet az, hiszen Charlotte mindent legépelt. Amikor a néni befejezi a felolvasást, derül ki, hogy honnan ismerte Penelope családját, illetve szüleit. Az opera előtt futott össze egyszer egy tőle sokkal fiatalabb férfival, akitől tüzet kért. Aztán beszélgetni kezdtek, beültek egy  kávéházba, és egész éjjel ottmaradtak. Clare elmondta neki, hogy férje van, kisfia, de a férje csak otthon ül, ő pedig utazni vágyik, világot látni. A férfi azt javasolta neki, hogy ha a férje valóban otthonülő típus, akkor, ha visszatért fiával a világhódító útról, a férje valószínűleg még mindig otthon fog ülni, tehát miért ne tenné? Beszélgettek a férfi életéről is, terveiről. Nőtlen volt még. Clare aznap este beleszeretett ebbe a férfiba, és örök életében őt szerette, plátóian, hiszen sokkal fiatalabb volt tőle, és olvasta az újságban, hogy találkozásuk után nemsokkal elvett egy fiatal, 17 éves gyönyörűséges szép lányt! Penelope-nak esett le hamarabb, hogy az édesapjáról beszélt a néni... Clare megkérte, hogy maradjon még a fogadás után. Megmutatta neki az édesanyja leveleit, amiket ő azután írt Clare-nek, hogy Penelope elmesélte otthon, kinél járt teázni. Ebből kiderült, hogy az édesapját is megfogta a nő személyisége, de mivel sokkal idősebb volt, és férjezett, nem kezdett viszonyba vele. Az édesanya azt is leírta, hogy sokáig féltékeny volt Clare-re ennek ellenére, mert tapasztalt volt, nem fiatal lány, mint ő, amikor férjhez ment, és rászakadt a háztartás súlya, meg  a családi birtoké, amit anyósa sokszor az orra alá dörgölt.  Nagyon örült viszont, hogy Penelope révén megismerheti az idős Clare-t és köszöni neki, hogy valakivel tud a szeretett férfiról beszélni. Édesanyja leírta azt is, mekkora teher a leromlott állapotú családi birtok fenntartása, és mennyire röghöz köti mindannyiukat. Mert hiába ismerkedik meg ő, vagy leánya valakivel, ott lebeg a fejük fölött a pénztelenség, és a többszáz éves birtok, kastély sorsa, amire nem lehet új életet alapozni.
A befejezés eléggé nem Austen-es. Egy este ugyanis, amikor Penelope hazafelé tart a munkából, rendőrök és tűzoltók fogadják a birtok kapujában, és nem akarják beengedni. Ő beszökik, és látja, hogy az egész kastély lángol. Szerencsére senki nem volt a házban, mert az anyja az intézővel a városba vitette magát, a szakácsnőnek szabadot adott. Inigo az internátusban, nővére a városban volt. Személyi sérülés nem történt. De másnap az intéző érdekes csomagot adott át a lánynak, amiből kiderült, hogy pár egyéb dolog sem sérült... Inigo lemezgyűjteménye, a lány báli ruhája, amiben a Ritzben volt, édesanyjuk esküvői ruhája, naplója. Penelope megtartotta magának a gondolatait, és akkor sem lepődött meg, amikor Rocky feltűnt a színen, hogy segítsen a biztosítóval rendezni az ügyeket. Harryről nem volt híre. De a régi-új menyasszonyról igen. Az amerikai lány rájött, hogy Harry már nem szereti úgy, mint hitte, és még mindig szegény, így kibékült vőlegényével, és visszamentek Amerikába.
A végén persze Harry is előkerült, meghívta a lányokat egy kávézóba, és ott Penelope is bevallotta végre magának és a fiúnak is, hogy szereti. :D

Happy end minden vonalon és totál NEGRÓ-fíling! Teljesen felszabadultam, és újult erővel, tiszta tüdővel ugrottam neki ismét a Mann könyvnek.

-A naplót megírni majdnem tovább tartott, mint a könyvet elolvasni...

Folyt. köv., hiszen elolvastam Lottet is! Juhúúú
2011. február 24., csütörtök

Első... kipipálva


Molytársaim, és külsős Olvasóim!

Úgy fejeztem be az előző bejegyzést, hogy ma/holnap kezdem. El is kezdtem, másnapra el is olvastam. És azóta folyamatosan agyalok, hogyan és mit is kéne írni róla. :)

Pár infó az íróról és a könyvről (Hátsó belső fül):
Janne Teller 1964-ben, Koppenhágában született, vannak német és osztrák felmenői; felváltva él Koppenhágában, New Yorkban és Párizsban. Jogot tanult, az EU és az ENSZ gazdaság-politikai tanácsadójaként dolgozott. 1995. óta főfoglalkozású író. Miután első ifjúsági regénye a NICHTS (eredeti Intet) eleinte a dán iskolákban tiltott volt, 2001-ben a dán Kulturális Minisztérium Gyermekkönyv-díjával, 2008-ban, Franciaországban a neves Prix Libbylit a legjobb ifjúsági regénynek járó díjával jutalmazták. A könyv időközben nemzetközi bestseller lett és 13 nyelvre fordították le. Dániában, Svédországban, Finnországban és Norvégiában színházi darab is lett belőle.. 

Ott tartottunk, hogy a bevezető alapján eleve érdekes olvasmánynak nézek elébe. Ez bejött. :) Ha megjelenik egyszer magyar fordításban, biztos elolvasom úgy is. 

A sztori az előző blogbejegyzés alapján részben ismert. Íme bővebben:

Helyszín: Tæring, egy közepes vidéki város egyik eléggé előkelő elővárosa.
Szereplők: a 7. A osztály (nálunk 11., illetve régiesen 3. gimi)
Mesélő: Agnes, az egyik lány az osztályból
Cselekmény kezdete: 1992. augusztus második hete 

A nyári szünet utáni első tanítási napon az egyik tanár ezekkel a szavakkal üdvözölte a kevésbé lelkes tanulókat:
-Gyerekek, örüljetek a mai napnak. Iskola nélkül szünidő sem lenne.
Ezen mindenki nevetett. Pontosan ekkor felállt Pierre Anthon és elmondta a korábbiakban már idézett mondatait:
- A semmi jelent valamit. Ezt már régen tudom. Ezért nem éri meg, valamit tenni. Erre most jöttem rá.-
És szép nyugodtan összepakolta a cuccait és elhagyta az termet, az iskolát. Az osztálytársak érezték a kimondottak súlyát a levegőben. 

Pierre Anthon ezután a házuk kertjében lévő szilvafán töltötte napjait, és dobálta a gyümölcsöt a járókelők közé. Nem a találat, hanem a dobálás kedvéért. Mivel szinte mindannyian egy utcában laktak, naponta jártak el az osztálytársak Pierre Anthonék fája alatt és hallhatták további kinyilatkoztatásait. Pl. "Minden mindegy. Mert minden azért kezdődik csak el, hogy véget érjen. Abban a pillanatban, ahogy megszülettek, elkezdődik a haláltusátok. És ez mindennel így van." "A Föld 4 milliárd 600 millió éves, de Ti maximum 100 lesztek. Az élet meg sem érdemli a fáradtságot."

A gyerekek elkezdenek gondolkozni, hogyan tudnák a problémát megoldani. Sofie jött rá és mondta ki a megoldást:
-Be kell bizonyítanunk neki, hogy van valami, ami jelent valamit. 
A helyszínt, egy használaton kívüli fűrészmalmot, hamar kiválasztották, de nehezen indult a jelentéssel bíró tárgyak gyűjtése. Hiszen mi van, ha Pierre Anthon-nak csak egy kicsit is igaza volt, és ha semmi nem jelent semmit, akkor teljesen mindegy valamit gyűjteni, aminek jelentése van. Sofie ismét megmentette a helyzetet:
-Úgy teszünk, mintha. 
Ezzel elindul a gyűjtés. Egyelőre a városrészben. Amivel megint az a baj, hogy a gyerekeknek személy szerint nem jelentett semmit egy nő régi menyasszonyi csokrából való színét illatát vesztett  rózsa, egy porcelán kutya stb. Jan-Johann összehívta a csapatot megbeszélésre.Ekkor bevallották maguknak, egymásnak, hogy mindenkinek van pár számára valóban jelentéssel bíró tárgya. (Ezeket nem sorolom fel, mert az előző bejegyzésben szinte mind benne volt. ) Aztán, ahogy egyre inkább a kedvenc, szinte szent-tárgyakat kérik el egymástól a gyerekek, elindul a dolog a lejtőn. Hiszen, ha "A"-t kényszerítik, hogy az apjától kapott, régóta vágyott horgászbotot rárakja a hegyre, akkor ő nyugodtan kérheti "B"-t, hogy az imaszőnyegét tegye be a "közösbe", tudva, hogy ezzel "B" kivívja a szülei, egyháza megvetését, sőt apja haragját, ami egy hetes kórházi ápolást von maga után. 
Mindig az választja ki a következő "áldozatot", aki az utolsó dolgot tette a Jelentés-hegyre. Van, hogy a dolog beszerzése nem egyszerű, pl. a kis Emil koporsója, amit a temetőből ásnak ki, lopnak el tartalmával együtt, vagy a Jézus szobor a templomból. Sorshúzással vagy úgy döntik el, kik segítsenek a végrehajtásban, hogy kinek mennyire kellemetlen a feladat. 
Nagyon érdekes látni, hogy néha azért felmerül kétség az ügy helyességével, létjogosultságával kapcsolatban, de a nyájszellem mindig győzedelmeskedik. Akkor is, amikor Sofie-nak a szüzességét kell feláldoznia (két fiú őrködik, hogy minden rendben menjen, a hegyre pedig egy véres, nyákos fehér zsebkendő kerül); vagy amikor a kis Emil koporsójának ellopásakor melléjük szegődött, már pár hónapja a fűrészmalomban élő  kóbor kutyának a fejét kell levágni, és a hegyre tenni, és természetesen akkor is, amikor Sofie levágja Jan-Johann jobb mutatóujját. A fiú azonban elmondja a szüleinek mi történt, így jön a rendőrségi, iskolai, szülői kihallgatások sorozata. 
Pierre Anthont még mindig nem érdekli a Jelentés-hegy. 
Ekkor Agnes anonim felhívja a helyi újságot, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon az ügyük. Bingó! A megyei, országos, német, belga lapok, televíziók után végre az amerikai média is felfigyel a Jelentés-hegyre. Sőt! Egy múzeum óriási pénzért megveszi a gyerekektől, mint műalkotást (természetesen kis Emil holtteste nélkül). Április 8-án jön a kamion. Utolsó este mindenféle összebeszélés nélkül gyülekeztek a gyerekek a Jelentés-hegy mellett. Még a fülükben van Pierre Anthon válasza a kérésükre, hogy jöjjön el, nézze meg a hegyet: - Ha lenne valami jelentése, akkor nem adtátok volna el, ugye?

Akit érdekel, mi lett a vége (olvasatomban kevésbé a "brutális módon bosszulják meg"- dolog jött át, mint ahogy fülszövegben áll), reménykedjen, hogy hamarosan lefordítják magyarra! 

Ui.: Hálás köszönet minden előolvasómnak! (Annyira izgultam az írás-mumus miatt, hogy előteszteltem az olvasónaplómat.)

OK :) 


2011. február 9., szerda

Első...JANNE TELLER

SEMMI
ami az életben fontos Az első könyvemhez az orosztanárnőmtől kaptam ajánlást. Gimis fia és osztálytársai olvassák, és mindenki nagyon " be van gyorsulva" a regénytől. Aztán rákerestem a gugliban és egy csomó riportot, újságcikket találtam. Eléggé felkavaró témát dolgoz fel a dán írónő. Egész Európában kiverte a biztosítékot. Hazájában állami kitüntetést kapott a könyv és párhuzamosan kitiltották egy csomó iskolából. Mindezt a XXI. században! Pedig nem szexről, drogról vagy gyilkosságról szól. Sajnos magyarul még nem találtam meg ezt a könyvet, így marad a német verzió. A fülszöveget beírom Nektek bevezetésnek. Engem meggyőzött.

"-A semmi jelent valamit, ezért nem éri meg, valamit tenni.- Ezekkel a szavakkal hagyja el Pierre egy napon az órát. Az osztálytársai erre elhatározzák, hogy  bebizonyítják nihilisztikus társuknak az ellenkezőjét: Egy régi fűrésztelepen gyűjtenek mindent, aminek Jelentése van. De régi fotókon, egy fej nélküli babán és egy énekes könyvön kívül más nem gyűlik össze.  Így megkövetelik a diákok, hogy mindenkinek egy bizonyos dolgot kell leadnia, olyat, ami számára nagyon fontos: Ole a bokszkesztyűket, Hans az új versenybiciklijét, Hussein az imádkozó szőnyegét, Frederik a dán zászlót. Minél nagyobb az áldozat, annál nagyobb a Jelentése.
Ami ártalmatlanul kezdődik, hamarosan robbanással fenyeget: Marie-Ursulának meg kell válnia a copfjaitól és Gerdának a hörcsögétől. Mindketten még kegyetlenebb követelésekkel állnak bosszút: Li adoptációs okmánya, a kis Emil koporsója,  egy kutyatetem és egy Jézus szobor landolnak a Jelentés-hegyen. A projekt teljen irányíthatatlanná válik, amikor Sofie-nak az ártatlanságát és a gitáros Johannak a mutatóujját kell feláldoznia. Ekkor a szülők és a rendőrség közbelépnek. Csak Pierre-t nem hatja meg a dolog. Ő nevet azokon az osztálytársakon, akik ilyen áldozatokat hoznak, csak azért, hogy Jelentést találjanak. Éjszaka brutális módon bosszulják meg nemtörődömségét."

Wow. Ma/holnap kezdem.

Jó olvasást Mindenkinek! 

OK
2011. február 1., kedd

Aki A-t ír, írjon B-t is...

Moly-társaim listáit, blogjait olvasgatva rájöttem, én is csinálok egy nem alternatív,  inkább kiegészítő listát. Szinte minden listán van egy-két könyv, amit már olvastam az őskorban és kedvet kaptam újra kézbe venni őket.

A "B"-listám:

John Steinbeck: Édentől keletre Nagy kedvenc. Senkinél nem láttam eddig

Jack Kerouac: Úton Ő sokak listáján szerepel. Kíváncsi vagyok, mit írtok róla. Nekem: LÁJK

Madách Imre: Az ember tragédiája Gimi 3-ban azt mondtam, ebből AKAROK érettségizni. Úgy lett... :)

Katona József: Bánk bán Már nem tudom kívülről Tiborc panaszát :(

Joseph Heller: A 22-es csapdája Sok éve belefogtam, akkor nem ízlett.

Stephen King: A remény rabjai A film kedvenc. Remélem, a könyvet sikerül beszerezni.  Köszi Veréb az ötletet

Carlos Ruiz Zafón: Das Speil des Engels (Angyali játszma) Ajánlották, kölcsönadták. Már csak el kell olvasni... :)


Jaj! Nagyon várom már 8-át. Még nem döntöttem, mivel kezdek. A 7-ből (A-lista) 4 már a polcomon várja a startot :)))


Addig mást olvasOK 


Üdv

2011. január 27., csütörtök

MolyolOK. Juhúúú!!! :)))

Kedves Olvasó(i)m! 


Amikor olvastam erről a párbajról, rögtön tudtam: AKAROM :). 
Miért? 
- Imádok olvasni. 
- Van jó pár szerző, akiktől még semmit nem sikerült eddig elolvasnom. Valahogy nem értük nyúltam a boltban, könyvtárban, barátok, ismerősök polcain. De most itt a nagy lehetőség!
- Kíváncsi vagyok, hogy a legnagyobb mumust: írásban beszámolni, hogyan sikerül legyőzni :)


A listám: 

Günter Grass: Die Blechtrommel A magyar változatot is elolvasom, mert sajnos pont tavaly ért nagyon kellemetlen meglepetés durva félrefordítás miatt. Majd egyben írok róluk. A szabály szerint is úgy kell... :)

Janne Teller: Nichts Európa ifjúsági botránykönyve nihilizmusról, és a felnőttek értelmetlen társalgásáról (Sajnos magyarra még nem fordították le, legalábbis a gugli szerint)

Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Eljön az a kor, amikor végre el kell olvasni az első Márait

Frank Herbert: A Dűne Bátyámnál láttam kiskoromban. El is olvastam, csak semmire nem emlékszem. 

Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak Tudni szeretném, hogy miért sokkal biztonságosabb a világegyetem, ha van nálunk egy törülköző

Thomas Mann: Lotte Weimarban Egyik barátnőm olvasta régen, akkor lesznoboztam magamban. Most tudni szeretném, igazam volt-e (gyanús, hogy nem :S)

Isabel Allende: Lelkem, Ines Szerettem tőle A kísértetházat. És olyan sok volt a férfi író... :)


Köszönöm a figyelmet. A próba sikerült.

Mindenkinek jó olvasást és szurkolást kívánok! 

OK